Tisztelt Sporttársunk!

 

A Villám Postagalamb Sportklub (2335 Taksony, Kossuth Lajos u. 13/a) évi rendes közgyűlését 2018. december 07. napján ( péntek ) 17 órától tartja  a Táncsics Művelődési Házban ( 1238 Budapest, Grassalkovich út 124-126.)

A közgyűlésre tisztelettel meghívom.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, megismételt közgyűlést tartunk 2019. január 04. napján 17 órától ugyanazon a helyszínen és napirenddel. A megismételt közgyűlés a megjelentek létszámára tekintet nélkül  határozatképes. 

Napirend:

 

1. A közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyv - vezetőjének, jegyzőkönyv – hitelesítőinek megválasztása

2. Elnöki beszámoló a 2018 évi gazdálkodásról

3. Pénzügyi vezető beszámolója

4. Ellenőrző Bizottság beszámolója

5. Fegyelmi Bizottság beszámolója

6. Bíráló Bizottság beszámolója

7. Versenybizottság beszámolója

8. Országos közgyűlés küldötteinek megválasztása

9. Tagfelvétel

10. 2019. évi tagdíj megállapítása és elfogadása

11. Tisztségviselők megválasztása

12. Egyebek

.

Amennyiben a szavazati joggal rendelkező tagok közül további napirendi pontot javasol, azt a meghívó kézhezvételétől számított öt napon belül az egyesület elnökénél jelezze. 

 

Budapest, 2018. november 25.

 

Tisztelettel:

 

Végh Kálmán

elnök